TechCo Lovech

Такси

За участиe в Научната сесия TechCo - Lovech 2017 не са предвидени такси.

Всички рецензирани доклади ще бъдат публикувани с сборник с ISSN номер.


Shop!
Contribute!
Books!

За научната сесия

Важни статии