TechCo Lovech

Важни дати

Краен срок за подаване на заявки за участие: 28.04.2017

Краен срок за изпращане на пълен текст на докладите: 19.05.2017


Shop!
Contribute!
Books!

За научната сесия

Важни статии