TechCo Lovech

Организационен комитет

Председател:

доц. д-р инж. Пенчо Пенчев –  Директор на ТК - Ловеч

Членове:

доц. д-р Веселин Ненков

доц. д-р инж. Христо Тодоров

доц. д-р инж. Христо Недев

гл. ас. д-р инж. Милко Дочев

гл. ас. д-р инж. Стефан Стойчев

гл. ас. д-р инж. Боян Стойчев

Венцислав Христов – Зам. Кмет Общ. Ловеч

Илия Кузманов – студ., ІІ курс, спец. Е

Христофор Христов – студ. ІІ курс, спец. АМ

 


Shop!
Contribute!
Books!

За научната сесия

Важни статии