TechCo Lovech

TechCo Lovech e Научна сесия на Технически колеж - Ловеч. Целта на форума е да бъдат представени нови и съвременни технологии в следните научни направления:

 

Електротехника и електроенергетика

Електроника и комуникационна техника

Автоматика и компютърни системи

Машиностроене и уредостроене

Технология в машиностроенето и текстилното производство

Икономика и управление

Математика и физика

 

На  26.05.2017 г. ще се проведе първата научна сесия TechCo Lovech - 2017.


Shop!
Contribute!
Books!

За научната сесия

Важни статии